rankscore.pl

Biznes IT Marketing

Elektroniczny obieg dokumentów
Biznes

Elektroniczny obieg dokumentów

Powtarzalne procesy biznesowe w firmie można powierzyć robotom w celu minimalizacji błędów i ponoszonych kosztów. Jedną z usług w ramach automatyzacji jest cyfrowy przepływ dokumentów pomiędzy poszczególnymi sektorami przedsiębiorstwa. Warto wiedzieć, jakie korzyści płyną z robotyzacji procesów.

Automatyzacja procesów biznesowych

Robotyzacja procesów polega na zastąpieniu pracy człowieka odpowiednio zaprogramowanymi maszynami.  Wszystkie zadania, składające się z powtarzalnych czynności, realizowane są dzięki odpowiednio stworzonym algorytmom. W celu przekonfigurowania pracy człowieka na automatyczne działania należy:

 1. stworzyć mapę procesów, mających zostać poddanymi digitalizacji
 2. wskazać wymagania wobec oprogramowania
 3. wybrać odpowiedni system
 4. określić KPI w celu zmierzenia poziomu realizacji celów
 5. aktywować wdrożenie pilotażowego procesu biznesowego.

Niezbędne jest również monitorowanie całego przebiegu robotyzacji. Wśród zalet takiego rozwiązania warto wskazać:

 1. szybki dostęp do informacji
 2. zwiększenie konkurencyjności firmy
 3. polepszenie produktywności
 4. optymalizację czasu niezbędnego do realizacji wytyczonych zadań
 5. ograniczenie kosztów.

EOD

Elektroniczny obieg dokumentów stanowi usługę oferowaną przez wielu outsourcerów. Dzięki niej można przyśpieszyć wymianę danych w obrębie poszczególnych struktur przedsiębiorstwa. Wydzielenie przepływu dokumentacji zewnętrznemu podmiotowi pozwala w znaczącym stopniu na redukcję kosztów i czasu. Nie trzeba bowiem tworzyć w ramach firmy osobnego sektora, odpowiedzialnego za to zadanie. EOD to usługa dla firm, w których:

 1. autoryzacja faktur wymaga obecności akceptanta
 2. dostęp do danych o statusie dokumentów jest utrudniony
 3. przetwarzanie danych stanowi czasochłonny proces.

Wśród korzyści automatyzacji należy wskazać:

 1. proste koordynowanie przepływem dokumentów
 2. możliwość śledzenia statusu dokumentów
 3. zdalną autoryzację
 4. robotyzację przypomnień o terminach akceptacji
 5. brak konieczności wprowadzania informacji do innych modułów
 6. archiwizację danych z uwzględnieniem standardów bezpieczeństwa.

Automatyzacja procesów biznesowych to wydajne rozwiązanie dostosowane do działalności firm z różnorodnych obszarów. Warto zatem zlecić robotyzację profesjonalistom w ramach outsourcingu.