rankscore.pl

Biznes IT Marketing

zwolnienie
Biznes

Zwolnienie dyscyplinarne – jak się przed nim bronić?

Pracodawcy stosują różne metody, by pozbyć się niechcianego pracownika. Często jednak omijają formalne reguły, wskazywane przez prawo pracy. Aby nie czekać na upływ okresu wypowiedzenia korzystają z tak zwanego zwolnienia dyscyplinarnego. Jak się przed nim bronić?

Czym jest zwolnienie dyscyplinarne?

Zwolnienie dyscyplinarne to forma rozwiązania z pracownikiem stosunku pracy. Jeżeli zatrudniona osoba dopuściła się ciężkiego naruszenia obowiązków pracowniczych albo popełniła przestępstwo może zostać zwolniona niemal z dnia na dzień. Niektórzy pracodawcy wykorzystują jednak tę formę do ominięcia obowiązkowego okresu wypowiedzenia umowy. Oczywiście taka forma oznacza szereg negatywnych skutków dla pracownika. Przede wszystkim z dnia na dzień pozostaje bez pracy i nie ma czasu na znalezienie nowego zajęcia. Poza tym zwolnienie dyscyplinarne „w papierach” oznacza wilczy bilet w wielu popularnych branżach. Warto zatem bronić się przed takim zwolnieniem, o ile oczywiście jest całkowicie niesłuszne. Pewne mechanizmy przewiduje w tym zakresie prawo pracy.

Co stanowi naruszenie obowiązków pracowniczych?

Oczywiście nie ma zamkniętego katalogu przewinień, które należy kwalifikować jako ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych. Prawo pracy w dość ogólny sposób formułuje to pojęcie. Właśnie dlatego pracodawcy chcący zwolnić pracownika korzystają z takiej furtki i próbują w ten sposób zakwalifikować każde najdrobniejsze uchybienie. Co do zasady należy jednak uznać, że zachowaniami uzasadniającymi zwolnienie dyscyplinarne może być na przykład kradzież na szkodę pracodawcy, wykonywanie obowiązków służbowych pod wpływem alkoholu, rażące łamanie przepisów dotyczących bezpieczeństw i higieny pracy, celowe niszczenie mienia pracodawcy, złamanie zasady tajemnicy służbowej albo porzucenie stanowiska pracy.

Jak się bronić przed niesłusznym zwolnieniem?

Jeżeli pracownik nie dopuścił się żadnego z wyżej wymienionych lub podobnych przewinień, może skutecznie bronić się przed niesłusznym zwolnieniem. Możliwe jest odwołanie się do właściwego sądu pracy. Należy to zrobić w terminie 21 dni od dnia otrzymania pisma w sprawie dyscyplinarnego rozwiązania umowy o pracę. Należy wskazać dowody świadczące o tym, że nie doszło do ciężkiego naruszenia obowiązków pracowniczych, a zatem że wypowiedzenie umowy było bezzasadne. Najlepiej w tym zakresie sięgnąć po profesjonalną pomoc prawną. Na rynku działają kancelarie specjalizujące się w prawie pracy, które udzielają zwolnionym pracownikom niezbędnego wsparcia.