rankscore.pl

Biznes IT Marketing

Komputery i internet

Cele public relations, czyli narzędzie marketingowe budujące pozytywny wizerunek przedsiębiorstwa

Fundamentalną zasadą prowadzenia udanego biznesu jest budowanie więzi swojego przedsiębiorstwa z klientami oraz dostawcami. Ważne są także relacje z tak zwaną szeroką publicznością, czyli ludźmi, których przypuszczalnie ciekawi dana firma. Dążenie do takiej kooperacji pomaga przedsiębiorstwu osiągnąć wyznaczone wcześniej cele. Public relations to narzędzie marketingowe, które zajmuje się budowaniem więzi z otoczeniem rynkowym, zaspokajaniem potrzeb interesantów, analizą trendów oraz kreowaniem pozytywnego wizerunku i opieraniem relacji na zaufaniu.

Cele public relations

Public relations jest nastawiony na wykreowanie takiego wizerunku firmy, dla którego zysk wcale nie jest najważniejszy, lecz jej petenci. Istotne jest bazowanie na zaufaniu, które pozwala na budowanie reputacji. Cele public relations w różnych instytucjach mogą się nieco różnić. Wszystko zależne jest od prowadzonej strategii. Cele public relations można sklasyfikować na trzy kategorie:
– ogólne
– pośrednie
– uszczegółowione cele bieżące.
Cele ogólne oznaczają kreowanie i utrzymanie pozytywnego nastawienia postawy publicznej. Public relations stara się przekonać nowych lub odzyskać starych klientów oraz pozyskać poparcie dla polityki przedsiębiorstwa. Ważne jest również ograniczenie bądź całkowite wyeliminowanie rozbieżności i sporów instytucji z otoczeniem. Wszystkie te cele łączą się ze sobą, kooperują. Trudno sobie wyobrazić firmę o nienagannej opinii, która popada w konflikt z interesantami i ich relacje nie są oparte na zaufaniu.
Cele pośrednie są natomiast rezultatem celów ogólnych. Zadaniem public relations jest zmiana zachowań i postaw społecznych. Cele pośrednie w zamiarze śledzą opinię publiczną, podążają za nią, jednocześnie informując o działalności przedsiębiorstwa. Zapoznają z ofertą firmy i poprawiają relacje z liderami opinii.
Cele bieżące natomiast zależą od prowadzonej strategii organizacji. W tym przypadku można tylko te działania uogólnić. Public relations zajmuje się prezentowaniem przedsiębiorstwa jako sprawnie funkcjonującą całość, dopełnia akcje reklamowe, pogłębia zaufanie do danego produktu, mobilizuje i inspiruje pracowników działu sprzedaży. Istotą PR jest informowanie otoczenia o stanowisku, jakie zajmuje firma w różnych kwestiach, pozycjonuje organizację na rynku i ubiega się o przyzwolenie lokalnych władz.
Najistotniejszym zadaniem public relations jest przychylne oddziaływanie na świadomość i przekonania klientów, co z kolei ma ich skłonić do pozytywnych ocen. Dane o produktach i usługach są przekazywanie otoczeniu, najczęściej za pomocą mediów bądź liderów opinii. Nienaganny wizerunek i renoma przychylnie wpływają na postrzeganie marki. Istotne jest to, aby wzbudzać zaufanie.

Zakończenie

Jak widać public relations to bardzo obszerne i rozwojowe zagadnienie. Współcześnie konsument jest osaczany wieloma reklamami, co z kolei wymusza konieczność poszukiwania nowych rozwiązań w przekazywaniu informacji o przedsiębiorstwie, dzięki czemu można uzyskać rekomendację. Do celów bezpośrednich public relations nie należy zwiększanie dochodów. To jednak budowa pozytywnego wizerunku organizacji wpływa na wzrost zaufania oraz idący za tym wzrost zysków i władzy. Każde przedsiębiorstwo, które chce coś osiągnąć i wybić się, powinno koniecznie zainwestować w public relations.