rankscore.pl

Biznes IT Marketing

auto zastępcze
Lifestyle

Komu przysługuje auto zastępcze na czas naprawy?

Uszkodzenie auta na skutek wypadku stwarza liczne problemy. Zwłaszcza dla osób, które z samochodu muszą korzystać codziennie w celach zawodowych i rodzinnych. Jak doskonale wiadomo, naprawa może trochę potrwać. Na szczęście istnieje wyjście z tej trudnej sytuacji. W dzisiejszych czasach ubezpieczalnie oferują swoim klientom możliwość skorzystania z auta zastępczego. Komu przysługuje samochód zastępczy i co należy zrobić, by go szybko otrzymać?

Auto zastępcze na czas naprawy – minimalizacja konsekwencji wypadku

Niezależnie od skali poniesionych strat czy utraconych korzyści, odpowiedzialność za tę sytuację bezsprzecznie ponosi sprawca wypadku. Prawne aspekty tego zagadnienia wyjaśnione są dokładniej w art. 361 § 2 k.c. Dlatego też finansowanie samochodu zastępczego odbywa się z OC sprawcy – podobnie zresztą, jak naprawa uszkodzonego pojazdu.

Przyjęło się uważać, że auto zastępcze na czas naprawy przysługuje każdemu poszkodowanemu w wypadku drogowym, jeżeli jego własny samochód wymaga pobytu w warsztacie. Bezgotówkowe wynajęcie auta zastępczego jest obecnie standardem obowiązującym we wszystkich liczących się towarzystwach ubezpieczeniowych.

Aby uzyskać samochód zastępczy, należy przede wszystkim poprawnie przeprowadzić wszelkie formalności związane z wypadkiem. Jeżeli w wypadku biorą udział tylko dwa samochody, a szkoda jest niewielka i nikt nie doznał obrażeń, nie ma konieczności wzywania policji. Wówczas jako podstawa dla wynajmu auta wystarczy oświadczenie sprawcy.

Jak wygląda procedura przyznawania auta zastępczego?

Wniosek o wydanie auta zastępczego należy złożyć razem z wnioskiem o likwidację szkody do ubezpieczyciela sprawcy wypadku. Samochód powinien zostać udostępniony na cały czas, jaki zajmuje likwidacja szkody. Takie zasady panują niezależnie od tego, czy naprawa odbywa się bezgotówkowo, czy też na podstawie kosztorysu, albo czy orzeczona zostaje szkoda całkowita.

Auto zastępcze na czas naprawy przysługuje poszkodowanemu już od dnia, w którym wydarzył się wypadek, do momentu, w którym może odebrać swój własny samochód z warsztatu. Niestety zasada ta dotyczy wyłącznie sytuacji, w których naprawa wykonywana jest bezgotówkowo.

W przypadku, gdy naprawa wykonywana jest na podstawie kosztorysu, liczy się nie jej rzeczywisty czas, ale tak zwany czas technologiczny. Warto na to uważać, gdyż może okazać się, że ten okres będzie niewystarczający, by przywrócić pojazd do wcześniejszego stanu.

Jakie warunki muszą być spełnione, by uzyskać auto zastępcze na czas naprawy?

Jak już wspomniano, dopełnienie formalności związanych z wypadkiem jest tu niezwykle istotne. Trzeba przy tym pamiętać zwłaszcza o wezwaniu policji w sytuacjach, gdy waga zdarzenia jest większa, niż tylko drobne rysy na samochodzie. Chodzi tu o sytuacje, w których ktokolwiek z uczestników odnosi obrażenia bądź też wypadek lub kolizja obejmują więcej niż 2 pojazdy.

Brak policyjnego protokołu ze zdarzenia może być w takich przypadkach dla ubezpieczyciela podstawą do podważenia wniosku o likwidację szkody i udostępnienie auta zastępczego. Kolejna ważna kwestia: nie należy wierzyć opiniom, w myśl których zasady przyznawania samochodu zastępczego są różne dla kierowców prywatnych i osób prowadzących działalność gospodarczą. Na szczęście nie jest to prawda! Auto zastępcze na czas naprawy przysługuje każdemu na takich samych zasadach.

Samochód zastępczy – w pełny dostosowany do potrzeb kierowcy!

Szczególnie ważne jest to, żeby samochód zastępujący uszkodzony pojazd dawał możliwość realizowania dokładnie takich samych potrzeb, jak auto, które jest w naprawie. Dlatego też musi być ono zawsze podobnej klasy (choć nie może być wyższej).

Jeżeli kierowca potrzebuje samochodu typowo rodzinnego, by zapewnić dzieciom możliwość dojazdu do szkoły, przysługuje mu dokładnie takie auto zastępcze na czas naprawy, a OC sprawcy powinno pokryć koszt jego wynajmu w pełni. To samo tyczy się aut specjalnego zastosowania, jak na przykład dostosowanych do przewożenia osób z niepełnosprawnościami.

Ta sama zasada obowiązuje też w kwestii pojazdów zaadaptowanych do użytkowania przez kierowców z różnego rodzaju ograniczeniami ruchowymi. Jeżeli z kolei samochód potrzebny jest do pracy, auto zastępcze musi posiadać wyposażenie niezbędne do jej wykonywania.

Jak uzyskać auto zastępcze podczas naprawy własnego samochodu?

Teoretycznie droga postępowania jest bardzo prosta. Wystarczy uzyskać oświadczenie sprawcy, albo protokół policyjny i z tymi dokumentami udać się do ubezpieczyciela sprawcy wypadku.

W praktyce rzeczywistość okazuje się jednak nie być tak kolorowa. Niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe potrafią zrobić sporo, by nie wywiązać się ze swoich obowiązków. Częstą praktyką bywa zaniżanie czasu technologicznego niezbędnego do naprawy auta.

Zdarza się także dostarczanie samochodu zastępczego zbyt niskiej klasy czy niedostosowanego do określonych celów. W takich sytuacjach najlepiej jest zwrócić się o pomoc do kancelarii odszkodowawczej, w której za stosunkowo niewielkie pieniądze można uzyskać skuteczną pomoc w załatwieniu swoich spraw.