rankscore.pl

Biznes IT Marketing

Technologia

Media plan, czyli skuteczna strategia reklamowa

Każda firma, chcąc sprzedać swój produkt lub usługę, potrzebuje skutecznej reklamy. W dobie szybkiego rozwoju sieci internetowej wiele kampanii reklamowych jest przenoszonych właśnie tam. Przykładem jest personalizowanie wyświetlanych reklam przez algorytmy sztucznej inteligencji na stronach internetowych. Jednakże każda dobra kampania marketingowa potrzebuje tzw. media planu.

Czym jest i co powinien zawierać media plan?

Media plan to dokument, który stanowi podstawę przyjętej strategii w kampanii reklamowej, która powinna być atrakcyjna i dotrzeć do jak największej liczby potencjalnych klientów. Media plan powinien zawierać szczegółowe wykorzystanie wszystkich mediów planowanych do użycia. Ponadto agencja, która będzie prowadziła kampanię, powinna przeprowadzić analizę rynku, ryzyka oraz konkurencji. Powinno zostać to wykonane na podstawie wszelkich niezbędnych informacji otrzymanych od zleceniodawcy.

Media plan przeważnie jest wykonywany w formie tabelarycznej lub opisowej. W przypadku wykorzystania tabeli informacje tam zawarte mają przede wszystkim na wypuklenie różnego rodzaju zależności. Natomiast forma opisowa szczegółowo przedstawia najważniejsze informacje i jest bardziej zrozumiała dla zleceniodawcy, który nie ma na co dzień do czynienia z tego typu dokumentami.

Dobry media plan powinien składać się z informacji, w jaki sposób będzie prowadzona kampania reklamowa, czas jej trwania, przewidywane korzyści, budżet oraz podsumowanie.

Media plan wykonany na zakończenie kampanii przeważnie jest wykonany w formie raportu, w którym znajdą się dane na temat rzeczywistych postępów. Mogą być porównane z założeniami z początku współpracy.

Cechy dobrego media planu

Po pierwsze dobry media plan musi mieć precyzyjnie i jasno określony cel, do którego agencja prowadząca kampanię powinna dążyć. Dla przykładu, gdy marketing jest związany z wprowadzaniem nowej usługi lub produktu, głównym celem powinno być budowanie marki i jej wizerunku.

Następnym krokiem jest zidentyfikowanie docelowej grupy oraz sposobu na dotarcie do niej. Reklamodawca powinien ustalić, kim są Ci ludzie, w jakim są wieku oraz z jakich środowisk się wywodzą.

Kolejnym etapem jest analiza posiadanych danych, pozyskiwanie nowych np. poprzez analizę działań konkurencji. Etap ten powinien zakończyć się wyciągnięciem trafnych wniosków.

Dopiero po wykonaniu powyższych czynności należy przejść do wybrania kanałów dotarcia do potencjalnych odbiorców oraz narzędzi wykonawczych. Etap ten powinien określać jakie informacje chcemy reklamować, gdzie będą wyświetlane i w za pomocą jakich metod.

Na koniec należy określić wskaźniki efektywności KPI, na podstawie których pracownicy agencji będą oceniać skuteczność zastosowanych kanałów i narzędzi.

Podsumowując, klient agencji reklamowej po zapoznaniu się z wykonanym dla niego media planem, powinien wiedzieć, ile potrwa kampania, jej budżet oraz zakładane efekty. Marketerzy tworząc taki dokument, powinni pamiętać, że klient przeważnie nie jest zaznajomiony ze specjalistycznymi pojęciami z obszaru marketingu. Z tego powodu wskazane jest, aby zawierał on wyjaśnienia, aby uniknąć nieporozumień.