rankscore.pl

Biznes IT Marketing

Organizacja imprezy masowej
Biznes

Organizacja imprezy masowej – pamiętaj o bezpieczeństwie!

Imprezy masowe to wydarzenia publiczne charakteryzujące się dużą liczbą uczestników. Ze względu na obecność bardzo wielu osób w jednym miejscu, ich organizacja wymaga uwzględnienia ścisłych środków ochrony. Zabezpieczenie imprezy masowej to proces, na który składa się wiele czynników, o których trzeba pamiętać, aby wydarzenie było w pełni bezpieczne dla uczestników.

Ochrona imprez masowych – wytyczne i prawo

Odpowiednie zabezpieczenie imprez masowych jest koniecznością w ich organizacji. Przygotowanie tego typu wydarzeń wiąże się dopełnieniem licznych formalności, w tym samego zezwolenia na jego organizację, jak i zadbaniem właśnie o kwestię ochrony. Według ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20 marca 2009 r., pod tym terminem rozumiemy “wydarzenie sportowe, artystyczne lub rozrywkowe, w którym bierze udział przynajmniej:

 • 1000 osób na otwartej przestrzeni

 • 500 osób w budynkach, obiektach sportowych (imprezy artystyczno-rozrywkowe)

 • 300 osób w budynkach, obiektach sportowych (imprezy sportowe)

 • 200 osób w budynkach, obiektach sportowych (imprezy sportowe podwyższonego ryzyka, np. niektóre mecze piłkarskie)”

Ponadto należy wiedzieć, że jak podaje ta sama ustawa, za bezpieczeństwo w miejscu i w czasie trwania imprezy odpowiada jej organizator. Oznacza to zatem, że właściwe zabezpieczenie imprezy masowej jest kluczowym elementem organizacji wydarzenia, który nie powinien być lekceważony. Może się to okazać dużym wyzwaniem logistycznym, dlatego warto zwrócić się do zaufanej i profesjonalnej agencji ochrony. Priorytetem dobrej agencji będzie profesjonalna ochrona imprez masowych, która obejmuje minimalizowanie ryzyka oraz podejmowanie odpowiednich działań w każdej groźnej sytuacji.

Zabezpieczenie imprez masowych – zadania agencji ochrony

Agencja ochrony podczas imprez masowych musi zapewniać bezpieczeństwo uczestnikom

i wydarzenia. Jest w pełni odpowiedzialna za sprawny i bezpieczny przebieg imprezy, ochronę porządku oraz monitorowanie wszelkich niepokojących wydarzeń. Do niektórych zadań, jakie obejmuje ochrona imprez masowych, zalicza się:

 • legitymowanie uczestników

 • zarządzanie tłumem

 • przeciwdziałanie przemocy

 • patrolowanie wydarzenia

 • zabezpieczenie wsparcia medycznego

Niezwykle istotnym elementem organizacji imprezy masowej jest przygotowanie odpowiedniego planu zabezpieczenia, tworzonego przez specjalistów z agencji ochrony. W tym obszarze wyróżniamy działania takie jak:

 • Oznakowanie dróg ewakuacyjnych, jak i punktów pomocy dla uczestników

 • Ustalenie kierunków masowej ewakuacji

 • Wyznaczenie osób kierujących ludzi do wyjść awaryjnych

 • Określenie miejsc, w których personel będzie się spotykał w nagłych wypadkach, jak i sposobów komunikacji w takich sytuacjach

Więcej o zadaniach agencji ochrony imprez masowych można znaleźć pod adresem: https://bezpieczenstwo.impel.pl/zabezpieczenie-imprez/

Nawiązanie współpracy z zaufaną agencją jest jedną z najistotniejszych czynności podczas planowania dużego wydarzenia. Odpowiednia ochrona imprez masowych może być uznana za jeden z najważniejszych wyznaczników sukcesu takich przedsięwzięć, jak i gwarancję zaufania wobec organizatorów podczas planowania kolejnych wydarzeń.