rankscore.pl

Biznes IT Marketing

Zadbaj o swoją historię kredytową
Technologia

Zadbaj o swoją historię kredytową

Jak zadbać o swoją historię kredytową? Co jest brane pod uwagę podczas zaciągania kredytu lub przyznawania nam karty kredytowej? Skąd banki czerpią informację na temat historii naszych zobowiązań?

Decydując się na kredyt, warto liczyć się z tym, że bank będzie wymagał od nas jak najwięcej informacji, a w zwłaszcza historie kredytową. Jest to najważniejszy warunek przychylnego rozpatrzenia wniosku kredytowego. Wszelkie informacje o osobach, które otrzymały kiedykolwiek kredyt gromadzi Biuro Informacji Kredytowej. Po złożeniu wniosku o kredyt bank prosi BIK o informacje na temat kredytobiorcy, a szczególnie terminowych spłat poprzednich kredytów. Wszelkie kłopoty w spłacie zobowiązań są zapisywane w bazie danych. Warto pamiętać, że informacje znajdujące się w Biurze Informacji Kredytowej są jawne, każdy ma do nich nieograniczony dostęp. Rejestr ten odnosi się do każdego kredytu, każdej pożyczki, a także zakupów na raty. Niestety należy mieć na uwadze, że kiepska historia kredytowa często uniemożliwia zaciągnięcie kolejnej pożyczki. 

Dlaczego BIK odnotowuje najważniejsze informacje o wziętych kredytach?

Bank udzielając kredytobiorcy pożyczki ryzykuje. Nie zawsze jest pewność, że dana osoba spłaci go o czasie, o ile w ogóle spłaci. Kredytobiorcy poszukując najkorzystniejszej pożyczki przeglądają ranking kredytów bądź ranking kart kredytowych i podstawowe informacje o instytucjach finansowych, natomiast banki muszą uważnie zweryfikować wszystkie dane osoby, starającej się o pożyczkę lub kartę kredytową. Informacje znajdujące się w Biurze informacji Kredytowej pozwalają bankom zminimalizować ryzyko udzielonego kredytu. Osoba, która wcześniejsze zobowiązania spłacała nieterminowo, albo nie spłacała wcale właściwie nie ma możliwości pozytywnego rozpatrzenia wniosku kredytowego. 

Jeśli interesuje nas konkretnie tematyka kart kredytowych, warto zapoznać się rankingami tworzonymi przez fachowców. Jednym z nich jest Jacek Gacoń, twórca strony jakdorobic.pl, gdzie znajdziemy na bieżąco aktualizowany ranking kart kredytowych.

Tworzenie historii kredytowej – jak zrobić to we właściwy sposób?

Pierwsze dane w BIK zapisywane są zaraz po złożeniu wniosku o kredytowego. Kiedy rozpocznie się proces spłaty zobowiązań, każde spóźnienie odnotowywane jest w rejestrze. Warto pamiętać, że BIK to nie tylko i wyłącznie kredyty i pożyczki, ale również zakupy ratalne, karty kredytowe, debety na kartach, a także poręczenia. Zamierzając wziąć kredyt, warto wcześniej zbudować pozytywną historię zobowiązań. Jakiekolwiek dane o spłacanych w określonym momencie zobowiązaniach są aktualizowane raz w tygodniu. Po opłaceniu całego zobowiązania bank sprawdzający nie ma już wglądu do wcześniejszych pożyczek, chyba że kredytobiorca udzieli mu na to zgody.

Opłaca się to zrobić, ponieważ pozwala to na zbudowanie dobrej historii kredytowej, jeżeli raty były spłacane w terminie. W takim przypadku informacje o osobie, która wnioskuje o kredyt są udostępniane instytucjom finansowym najdłużej przez okres 5 lat. Taką zgodę na udostępnianie informacji kredytowych można odwołać w każdej chwili. Budując korzystną historię kredytową opłaca się robić zakupy na raty, nawet jeżeli stać nas na zakup od ręki. Taką pożyczkę można spłacić wcześniej, i w rejestrze BIK od razu dostępne sią korzystne informacje na temat naszej historii kredytowej. Użytecznym narzędziem może okazać się również karta kredytowa. Rozsądne korzystanie z niej, i terminowe spłacanie zobowiązań również przyczyni się do odnotowania korzystnych ocen w BIK. Mimo wszystko stworzenie pozytywnej historii kredytowej nie jest trudne, wystarczy jedynie dbać o regulowanie wyznaczonych zobowiązań o czasie. 

Raport BIK z czego się składa? 

Instytucja finansowa przed udzieleniem pożyczki musi zebrać szczegółowe informacje na temat przyszłego kredytobiorcy. Pozwala to zminimalizować ryzyko. Jeżeli osoba, która składała wniosek w swojej historii kredytowej ma spóźnienie w spłatach, lub nie spłacała ich wcale, bank z całą pewnością nie rozpatrzy wniosku kredytowego pozytywnie. Dlatego banki chętnie korzystają z danych zebranych przez BIK, ponieważ jest to rzetelne źródło informacji. Oczywiście z tej bazy danych może skorzystać osoba fizyczna przed złożeniem wniosku. Po uregulowaniu niewielkiej opłaty można otrzymać raport, w którym zawarte są dane o otrzymanych kredytach. W raporcie zawarte są również informacje na temat historii kredytowej, w tym również spłaconych zobowiązaniach.

Można tam znaleźć dane o ratach kredytów, oraz płatności za media i telefon. W raporcie zawarty jest wskaźnik naszej sytuacji płatniczej i jakichkolwiek opóźnieniach w płatnościach. Na końcu raportu jest zawarta informacja o indywidualnej ocenie Biura Informacji kredytowej policzonej na podstawie zebranych danych. BIK dysponuje odpowiednią formułą matematyczną, która pozwala na wyliczenie scoringu, czyli inaczej mówiąc oceny punktowej. Duża ilość punktów w scoringu informuje, że potencjalny kredytobiorca jest wiarygodny i z dużym prawdopodobieństwem opłaci swoje zobowiązanie w wyznaczonym czasie.

Warto pamiętać, że oceniana jest także  częstotliwość z jaką dana osoba ubiega się o pożyczki. Ocena zostaje zaniżona, w sytuacji bezskutecznego ubiegania się o kredyt. BIK analizuje również informacje od jak dawna kredytobiorca ma do czynienia z kredytami. Oczywiście bogata historia kredytowa z regularnymi spłatami skutkuje wysokimi ocenami w scoringu. Osoby posiadające karty kredytowe powinny pamiętać, że maksymalne wykorzystanie limitów kredytowych BIK zazwyczaj ocenia jako ryzykowne. Najlepiej oceniane jest umiarkowane wykorzystanie tychże limitów. Warto zawczasu postarać się o stworzenie pozytywnej historii kredytowej, co z pewnością ułatwi otrzymanie pożyczki.

Artykuł sponsorowany