rankscore.pl

Biznes IT Marketing

Technologia

Jakie wyróżniamy rodzaje spółek osobowych?

Należy mieć świadomość, że działalność spółek osobowych bazuje na osobistej więzi między poszczególnymi wspólnikami. Godny uwagi jest również fakt, że spółka osobowa prawa handlowego prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą. Do omawianych spółek osobowych należy zaliczyć: spółki komandytowo-akcyjne, spółki partnerskie, spółki jawne i spółki komandytowe. Czym dokładnie charakteryzują się poszczególne rodzaje spółek osobowych?

Spółki komandytowe

Zdecydowanie najczęściej wymienianą zaletą tego rodzaju spółek jest swobodne kształtowanie odpowiedzialności. Wspólnicy mogą bowiem kształtować zapisy decydujące o odpowiedzialności majątkowej.

Ponadto spółki komandytowe nie są podwójnie opodatkowane. Oznacza to tym samym, że spółka nie będzie rozliczała się z podatku dochodowego. Zysk jest opodatkowany tylko jeden raz – u wspólników omawianej spółki.

Do atutów spółki komandytowej należy również zaliczyć brak minimalnego kapitału zakładowego. Przepisy nie wskazują bowiem minimalnej wysokości wkładów, które powinni do niej wnieść poszczególni wspólnicy.

Spółki komandytowo-akcyjne

Zdecydowanie najczęściej wymienianą zaletą założenia spółki komandytowo-akcyjnej jest możliwość pozyskiwania kapitału dzięki emisji akcji. Ponadto komplementariusze mają bardzo istotne oddziaływanie na działanie przedsiębiorstwa bez żadnej konieczności uczestniczenia w pokryciu kapitału zakładowego.

Wśród licznych atutów należy oczywiście wymienić możliwość sfinansowania kapitałochłonnych pomysłów. Godny uwagi jest fakt, że nie ma w tym przypadku konieczności posiadania odpowiednich środków pieniężnych. Wystarczy zaprosić do finansowania grupę akcjonariuszy.

Spółki partnerskie

Spółka partnerska może być założona przez przynajmniej dwie osoby wykonujące wolne zawody. Godny uwagi jest fakt, że spółka co prawda nie posiada osobowości prawnej, ale ma zdolność prawną. Może tym samym nie tylko i wyłącznie nabywać prawa, ale również zaciągać zobowiązania.

Należy mieć świadomość, że do założenie spółki partnerskiej nie potrzeba kapitału zakładowego. Koniecznie trzeba podkreślić, że wspólnicy będą ponosili odpowiedzialność tylko i wyłącznie za swoje działania.

Ponadto możliwe jest połączenie kapitału kilku osób. Nie można również zapomnieć, że omawiana spółka będzie pozwalała korzystać z niezwykle prostych form opodatkowania. Wśród zalet należy także wymienić uproszczoną księgowość.

Spółki jawne

Spółki jawne mogą nie tylko i wyłącznie zawierać umowy, ale również zaciągać kredyty i inne zobowiązania. Koniecznie trzeba również zaznaczyć, że spółka jawna jest niezwykle prosta w założeniu. Powstaje bowiem z chwilą wpisania do rejestru. Potrzebne są do tego tylko i wyłącznie zawarcie umowy spółki, a także wniosek o wpis do KRS.

Nie można oczywiście zapomnieć, że koszty związane z założeniem spółki jawnej są bardzo niskie. Godny uwagi jest również fakt, że umowa omawianej spółki nie wymaga żadnego aktu notarialnego. Obecnie spółkę jawną można bez żadnego problemu założyć przez internet. Wspólnicy mają ponadto ogromną swobodę w kształtowaniu postanowień umowy spółki.