rankscore.pl

Biznes IT Marketing

Lifestyle

Prawo pracy a urlop wypoczynkowy

Urlop wypoczynkowy przysługuje wszystkim pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę. Dotyczy to zarówno umowy na czas nieokreślony, jak i umów o pracę tymczasową. Pracownik może skorzystać z płatnego urlopu w dowolnym terminie po wcześniejszym ustaleniu tego z pracodawcą. W jaki sposób prawo pracy reguluje kwestie urlopu wypoczynkowego?

Urlop wypoczynkowy a staż pracy

Liczba dni przysługującego urlopu wypoczynkowego jest ściśle powiązana ze stażem pracy. Pracownicy, którzy przepracowali łącznie mniej niż 10 lat, mogą korzystać z 20 dni urlopu wypoczynkowego w roku. Jeśli łączny straż staż pracy przekracza 10 lat, wymiar urlopu wypoczynkowego zostanie zwiększony do 26 dni rocznie. Do stażu pracy wlicza się również okres nauki. Osoby z wyższym wykształceniem szybciej mogą skorzystać z 26 dni urlopu wypoczynkowego niż osoby, które mają wykształcenie średnie lub podstawowe.

Pracownicy, którzy ukończyli studia wyższe i rozpoczęli pracę od razu po uzyskaniu dyplomu, na starcie mają staż pracy ustalony na 8 lat. Po przepracowaniu dwóch lat mogą wnioskować o 26 dni urlopu wypoczynkowego w ciągu roku. Po ukończeniu szkoły średniej staż pracy na starcie nie przekracza pięciu lat. Porady prawne dotyczące urlopów dla pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę są udzielane przez kancelarię https://www.adk-kancelaria.pl/oferta/prawo-pracy

Urlop wypoczynkowy a urlop na żądanie

Pracownik powinien ustalać termin udzielenia urlopu wypoczynkowego w porozumieniu z pracodawcą. Zgodnie z przepisami każdemu pracownikowi przysługuje raz w roku 14-dniowy nieprzerwany urlop wypoczynkowy. Pracownik może z niego zrezygnować na własne życzenie, jednak pracodawca nie ma prawa zabronić skorzystać z jednorazowego długiego wypoczynku. 14-dniowy urlop wypoczynkowy musi być wykorzystany przez pracownika, zarówno gdy przysługuje mu urlop wypoczynkowy w zakresie 20 dni, jak i 26 dni rocznie. Do 14-dniowej przerwy w pracy wliczane są weekendy i dni ustawowo wolne. Oznacza to, że pracownik może zużyć tylko 10 dni urlopu lub mniej, by skorzystać z przysługującej mu przerwy od pracy.

Kodeks pracy przewiduje możliwość skorzystania z czterech dni urlopu na żądanie. Pracownik może zgłosić taki urlop nawet tego samego dnia, w którym zamierza go wykorzystać. Pracodawca nie może z tego tytułu wyciągnąć żadnych negatywnych konsekwencji dla zatrudnionej osoby. Urlop na żądanie w wymiarze 4 dni w roku przysługuje wszystkim pracownikom bez względu na staż pracy i wymiar urlopu wypoczynkowego na cały rok. Dodatkowo może być udzielony dzień po dniu.