rankscore.pl

Biznes IT Marketing

Technologia

Sieć komputerowa – z czego się składa i jakie są rodzaje?

Sieć komputerowa jest zestawem komputerów, innych urządzeń i oprogramowania połączonych ze sobą kanałami komunikacyjnymi. Pozwala na przekazywanie informacji między urządzeniami i dzielenie się własnymi zasobami, na przykład takimi jak udostępnianie plików między komputerami czy korzystanie ze wspólnego oprogramowania. Głównym przeznaczeniem sieci komputerowej jest ułatwienie procesu komunikacji między użytkownikami sieci. Przeczytaj artykuł i dowiedz się więcej na temat sieci komputerowej!

sieć komputerowa

Główne funkcje sieci komputerowej

Sieć komputerowa posiada wiele funkcji. Do jej podstawowych możemy zaliczyć na przykład:

 • dzielenie się plikami między użytkownikami sieci (na przykład przesyłanie zdjęć)
 • przesyłanie wiadomości poczty elektronicznej
 • umożliwienie kontaktu między osobami znajdującymi się z dala od siebie
 • wymiana informacji między urządzeniami podłączonymi do sieci
 • uruchamianie i obsługa programów zdalnych
 • współużytkowanie zasobów sprzętowych

Zobacz jeszcze: Kabel sieciowy – rodzaje kabli internetowych

Sieć komputerowa – kanały komunikacyjne

 • kable miedziane (tzw. skrętki)
 • światłowody
 • linie telefoniczne
 • łącza radiowe
 • łącza satelitarne

Sieć komputerowa – rodzaje

Podział sieci komputerowych ze względu na jej rozległość prezentuje się następująco:

LAN (Local Area Network) – lokalna

 • Zwykle stosowana w pojedynczym pomieszczeniu, budynku lub grupie budynków, zwykle należących do ten samej instytucji. Pozwala na połączenie od kilku do nawet kilkudziesięciu urządzeń. Wykorzystywane są do dzielenia zasobów oraz uruchamiania programów na serwerach.
 • Wyróżniamy dwa rodzaje sieci lokalnych, takich jak:

-peer-to-peer, każde urządzenie może być zarówno klientem, jak i serwerem ; każdy-z-każdym

-sieć opartą na serwerach, czyli klient-serwer.

WAN (Wide Area Network) – rozległa

 • Łączy ze sobą sieci miejskie (MAN), lokalne, a także inne sieci rozległe, często należące do różnych organizacji. Działa na dużych obszarach geograficznych. Największą światową siecią rozległą jest Internet.
sieć komputerowa

WLAN (Wireless Local Area Network) – bezprzewodowa

 • pozwala bezprzewodowo łączyć urządzenia na dość sporym obszarze. Ponadto sieć tego typu można zbudować w bardzo krótkim czasie.

MAN (Metropolitan Area Network) – metropolitarna

 • stosowana na terenie miasta bądź jego części. Najczęściej stosowanym kanałem komunikacji jest światłowód.

CAN (Campus Area Network)

 • najczęściej stosowana w akademikach lub małych firmach. Pozwala na połączenia między wydziałami. Może obejmować do kilku budynków.

PAN (Personal Area Network) – prywatna

 • sieć o najmniejszym zasięgu. Pozwala na wymianę danych między urządzeniami, znajdującymi się w jednym gospodarstwie domowym – na przykład laptop i telefon. Ponadto, można korzystać z niej w sposób przewodowy lub bezprzewodowy.

Składniki sieci komputerowej

Sieć komputerowa składa się z kilku elementów, takich jak: 

 • serwery

Komputery podłączone do sieci na stałe, charakteryzujące się wysokimi parametrami.

 • hosty

Komputery zapewniające użytkownikom dostęp do sieci.

 • oprogramowanie

Programy zainstalowane na urządzeniach sieciowych.

 • sprzęt sieciowy

Urządzenia służące do łączenia z siecią: punkty dostępu, karty sieciowe, przełączniki, koncentratory, routery, modemy.

 • medium transmisyjne

Kanały komunikacyjne, takie jak na przykład kable miedziane, fale radiowe, światłowody.

Może zainteresować Cię również: Standardy sieci bezprzewodowych

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!