rankscore.pl

Biznes IT Marketing

Jak działa leasing samochodu
Lifestyle

Jak działa leasing samochodu ?

Leasing to opcja finansowania, przy której dostawca udostępnia użytkownikowi określony towar do użytku, a użytkownik z kolei zobowiązany jest uiszczać regularne opłaty za wykorzystywanie tego towaru. Umowa ta nie ogranicza się jedynie do samochodów – możliwe jest również finansowanie innych aktywów trwałych (jak sprzęt, maszyny czy nieruchomości). Jednakże w tym artykule skupiamy się przede wszystkim na samochodach.

Jednym z wyróżników umów leasingowych jest to, że przez czas trwania umowy pojazd jest uznawany za własność firmy leasingowej, a konsument może stać się jego właścicielem po uregulowaniu ostatniej raty. Obecnie takie ujęcie umowy nie jest jedyną dostępną opcją – w niektórych propozycjach leasingu KLASYCZNEGO oraz w leasingu JAK ABONAMENT oferowanym przez Volkswagen Financial Services, użytkownicy mają możliwość oddania pojazdu do dealera po zakończeniu umowy i wybór nowego w ramach kolejnego kontraktu. Dzięki temu leasing pojazdu staje się atrakcyjną perspektywą dla osób, które chcą regularnie zmieniać samochody na nowsze wersje lub inne modele, odzwierciedlając ewoluujące wymagania i upodobania użytkownika w ciągu czasu. Na czym polega leasing JAK ABONAMENT i KLASYCZNY?

Leasing KLASYCZNY a leasing JAK ABONAMENT

W przeszłości leasing był postrzegany głównie jako bezpośrednia ścieżka do nabywania samochodu. Obecnie jednak klienci korzystający z tego sposobu finansowania cieszą się znacznie większą elastycznością – mają możliwość zadecydowania o przyszłości pojazdu po upływie umowy oraz dostosowania jej warunków do indywidualnych preferencji. Rewolucyjną zmianą jest opcja wyboru między leasingiem KLASYCZNYM a bardziej elastycznym JAK ABONAMENT.

Na czym polega leasing KLASYCZNY?

Wyróżnikiem tego modelu finansowego jest to, że miesięczne opłaty są kalkulowane na podstawie łącznej wartości samochodu, rozdzielonej na początkową opłatę, ustaloną ilość rat rozłożonych na cały okres trwania umowy, a także końcową sumę odpowiadającą opcji wykupu pojazdu. Istotne jest, że w obecnie dostępnej ofercie leasingu KLASYCZNEGO, początkowa opłata może startować już od 0% wartości auta, co umożliwia zawarcie umowy bez konieczności ponoszenia tego rodzaju kosztu wstępnego. Tradycyjny leasing oferuje także szansę na bardzo niską cenę wykupu samochodu po zakończeniu umowy – plan spłat może być skonstruowany w taki sposób, że końcowa kwota do zapłaty może stanowić jedynie 1% wartości samochodu.

Co To Jest Leasing JAK ABONAMENT?

Formuła leasingu JAK ABONAMENT oferuje klientom szczególnie atrakcyjne, niskie opłaty miesięczne – często niższe niż w standardowych opcjach finansowania. Wynika to z faktu, że kwota rat kalkulowana jest na podstawie przewidywanej utraty wartości samochodu przez czas obowiązywania umowy. Minimalny okres, na jaki zawierana jest umowa, oscyluje między 24 a 36 miesiącami, po czym klient ma możliwość oddania pojazdu do dealera. Często również istnieje opcja zatrzymania auta przez leasingobiorcę i uregulowania ostatecznej sumy wykupu, która jest ustalana na początku umowy. Dzięki temu, osoby korzystające z samochodu mogą z dużym wyprzedzeniem planować potencjalne koszty związane z finalizacją transakcji – chociaż ostateczna decyzja o zakupie lub zwrocie auta przekazywana jest firmie leasingowej dopiero w momencie zakończenia okresu leasingowego.

Materiał zewnętrzny